Mapa stránky

Karate-kata-prve-vydanie

prvá slovenská kniha o kata školy karate Godžu rjú, opäť s dynamickými ilustráciami Laca Csurmu. Prvé vydanie vyšlo v roku 1986. Neskôr vyšli aj ďalšie vydania. Ilustrácie zachytávajú dopodrobna rozfázované jednotlivé techniky v kata aj celkovú schému a pôdorys cvičenia. Kniha obsahuje všetky kata školy Godžu rjú potrebné na získanie technického stupňa 1. Dan.