Mapa stránky

Štvrtok, 19 Júl 2007 00:00

Bunky tukového tkaniva produkujú proteíny, hormóny, ktoré sa nazývajú adipokíny alebo adipocytokíny. Sú rôzne a s rôznou funkciou. Patria k nim napríklad leptín, adiponektín, resistín, TNFα (alfa faktor tumorovej nekrózy, RBP4 (retinol viažuci proteín 4). Intenzívne sa skúma ich úloha v regulácii chuti do jedla, inzulínovej rezistencii a ateroskleróze, ktoré môžu byť dôležitými príčinami chorobnosti u obéznych ľudí.

Zistilo sa, že tukové tkanivo je výdatným zdrojom mediátorov spôsobujúcich zápaly, ktoré môžu priamo prispieť k poškodeniu ciev, inzulínovej rezistencii a aterogenéze – čo sú faktory, ktoré mnohonásobne zvyšujú riziko kardiovaskulárnych chorôb a infarktov myokardu. Tieto prozápalové adipokíny sú napríklad TNFα, leptin, resistin či CRP (C-reaktívny proteín). Dá sa očakávať, že takýchto mediátorov priamo súvisiacich s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych chorôb či cukrovky vedci objavia medzi proteínmi produkovanými tukovými bunkami ešte viac.

Medzi adipokínmi, teda proteínovými hormónmi, ktoré produkujú bunky tukového tkaniva, je asi akousi dobrou vílou hormón adiponektín. Ten reguluje metabolizmus lipidov (tukov) a glukózy a ovplyvňuje tiež reakciu tela na inzulín. Ak je v krvi vysoká hladina adiponektínu, dramaticky sa znižuje riziko infarktu myokardu. Nízka hladina adiponektínu znamená naopak zvýšené riziko infarktu a zároveň aj vzniku cukrovky typu 2.

Adiponektín je molekula skladajúca sa z 244 aminokyselín. Medzi protiaterogénne vlastnosti adiponektínu patrí napríklad to, že znižuje priľnavosť monocytov (makrofágy, veľké leukocyty) k endoteliálnym bunkám (k výstelke ciev), znižuje príjem oxidovanej LDL (lipoproteíny s nízkou hustotou – takzvaný zlý cholesterol), a tak ďalej. Má aj protidiabetické vlastnosti – zvyšuje citlivosť na inzulín, zvyšuje príjem glukózy v hladkých svaloch, znižuje vnútrobunečné triglyceridy a znižuje produkciu glukózy v pečeni.

Adiponektín vylučujú tukové bunky do krvného obehu a vo svaloch a v pečeni boli objavené jeho receptory. Prostredníctvom nich stimuluje adiponektín vo svaloch využitie glukózy a oxidáciu mastných kyselín. V pečeni zvyšuje adiponektín citlivosť na inzulín, znižuje produkciu glukózy a podobne.

Znížená hladina adiponektínu (a zvýšené riziko infarktu a cukrovky typu 2) sa spája s abdominálnou obezitou – teda s veľkým bruchom. Abdominálna obezita sa však spája aj s ďalšími adipokínmi, zvyšuje napríklad hladinu CRP (C-reaktívneho proteínu), ktorý súvisí so zápalovými procesmi a podieľa sa na vzniku kardiovaskulárnych chorôb a inzulínovej rezistencie (tá vedie k vzniku cukrovky typu 2).