Mapa stránky

Narodil som sa v roku 1947 v Bratislave. V roku 1966 som zmaturoval na elektrotechnickej priemyslovke v Bratislave. V rokoch 1966 až 1971 som študoval psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1971 až 1992 som pracoval v psychologickom výskume, najprv na Neurochirurgickej klinike LFUK, neskôr na Ústave humánnej bioklimatológie LFUK, potom ako najprv interný ašpirant, po skončení ašpirantúry ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej psychológie SAV a v Kabinete výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, ktorý som v roku 1990 spoluzakladal a bol jeho prvým riaditeľom. V rokoch 1990 až 1992 som bol tiež členom Predsedníctva SAV.

Prednášal som tiež viacero kurzov psychológie na FTVŠ UK, na VŠMU, na Trnavskej univerzite a tiež na VŠVÚ ako externý prednášajúci.

V rokoch 1990 až 1992 som bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR a predsedom Zahraničného výboru Snemovne národov FZ. Viedol som tiež delegáciu Federálneho zhromaždenia v Rade Európy a v Severoatlantickom zhromaždení. V rokoch 1998 až 2002 som bol poslancom Národnej rady SR a predsedom Výboru pre európsku integráciu NR SR.  

V rokoch 2002 až 2004 som pracoval ako novinár a publicista, neskôr ako šéfredaktor v redakcii týždenníka Domino. V rokoch 2004 až 2010 ako redaktor v týždenníku .týždeň.

Od volieb v roku 2010 som poslancom Národnej rady SR a predsedom jej Zahraničného výboru. Po vypísaní predčasných volieb ma v roku 2012 znovu zvolili za stranu Most-Híd do Národnej rady SR a znovu som sa stal aj predsedom Zahraničného výboru NR SR.

Som spoluzakladateľom slovenského karate, v súčasnosti, po Viac než 43 rokoch tréningu  stále inštruktorom okinawského karate a trénerom Slovenskej federácie karate a bojových umení. Som držiteľom 8. Danu karate a 2. Danu kobudo. Počas svojej športovej kariéry som bol majstrom Slovenska aj Československa a tiež trénerom československej reprezentácie v karate. Som tiež autorom viacerých knižných publikácií o karate.