Mapa stránky

Utorok, 01 Marec 2005 00:00

To, že sa väčšina zákonov venuje konkrétnym taľafatkám a nie všeobecným a globálnym veciam, je jasné hádam každému. Ale doteraz sa s tým nikto nepokúsil nič urobiť.

Až teraz, konečne, naveľa naveľa, prichádza s veľmi originálnou iniciatívou týmto smerom strana Azimut (oddelila sa štiepením od strany Smer, s ktorou ju však spája osoba pendlujúceho predsedu). Bolo už načase, po toľkých rokoch venovania sa konkrétnym taľafatkám, akými sú trebárs piliere zahraničnej politiky (ich počet sa mení) či sadzba DPH. Tentoraz je to však naozaj niečo veľmi významné. Strana Azimut (oddelená štiepením od strany Smer, s ktorou ju však spája osoba pendlujúceho predsedu) oznámila na svojej tlačovej besede tri zásadné zákonodarné iniciatívy. Ide o prijatie troch ústavných zákonov, podľa ktorých sa bude riadiť potom celý život spoločnosti – od ekonomického, až po sexuálny. A riadiť sa nimi má, prirodzene, aj príroda (kým sa nepresadia v EÚ, tak aspoň na našom území).

Prvým z týchto zákonov je Zákon jednoty a boja protikladov. Je to veľmi dôležitý zákon, ktorý zásadným spôsobom reorganizuje politickú debatu na Slovensku. Ukončí neplodné hašterenie (boj protikladov), napríklad politických strán, a zavedie konečne poriadok (jednotu). Na tlačovke strany Azimut jej pendlujúci predseda jednoznačne odmietol akúkoľvek podobnosť tohto úplne novátorského a pôvodného zákona s akýmsi jinom a jangom akýchsi čínskych taoistov. Konieckoncov – taoisti, maoisti, kto sa v tom má vyznať?

Druhý predkladaný zákon je ešte revolučnejší a originálnejší. Volá sa Zákon negácie negácie. Na námietku novinára, či nejde o prieklep, keď sú tam dve rovnaké slová, zašomral pendlujúci predseda čosi ako „idiot“ a nahlas potom povedal, že nie, nejde o prieklep. Negácie sú v tom zákone skutočne dve, niekedy aj tri a výnimočne i viac. Ide o to, aby sa zo spoločnosti odstránili negatívne javy ich negáciou. Tým sa zmenia na svoj opak. Tak bude možné riešiť napríklad aj násilnú kriminalitu (proti nej zameranou násilnou kriminalitou). A negovať negáciu negáciou bude možné až do definitívneho konca všetkých negácií. Na tlačovke Azimutu zaznelo z úst novinára, že to trochu pripomína anihiláciu hmoty a antihmoty, s čím pendlujúci predseda súhlasil a dodal, že antihmota je, podľa jeho presvedčenia, negatívny jav.

Tretí predkladaný zákon je svojou skromnou formuláciou nenápadný, je však z tých troch najrevolučnejší a najoriginálnejší. Volá sa Zákon premeny kvantity na kvalitu. Ide o to, že nie je možné pripustiť aby donekonečna a bez akýchkoľvek obmedzení komukoľvek pribúdala kvantita (napríklad hromadil sa mamon). V istom okamihu treba povedať dosť a premeniť nahromadenú kvantitu na niečo iné. Teda konkrétne na kvalitu. Podľa predkladaného zákona sa to má diať spravidla skokom. Novovzniknutou kvalitou môže byť čokoľvek – napríklad vyššia daňová sadzba, celkom nová daň, konfiškácia nadbytočnej kvantity ak má nepreukázaný pôvod, konfiškácia nadbytočnej kvantity aj ak má preukázaný pôvod, päsťou medzi tykadlá a podobne. Zákon premeny kvantity na kvalitu skokom je zároveň teda najsociálnejším zo všetkých troch predkladaných zákonov.

Tieto tri ústavné zákony budú pôsobiť v spoločnosti súčasne a pokryjú vlastne všetko, čo podľa predstaviteľov strany Azimut (oddelenej štiepením od strany Smer, s ktorou ju však spája osoba pendlujúceho predsedu) umožní zjednodušiť zvyšnú legislatívu až natoľko, že ju bude možné zrušiť. V odpadkovom koši sa tak ocitnú rovnako obchodný ako občiansky zákonník a samozrejme aj ústava. Tá nebude žiadnou výnimkou. „Aj tá európska?“ opýtal sa úskočne novinár, ktorý si už predtým vyslúžil od pendlujúceho predsedu toho idiota. „Aj tá,“ povedal neoblomne pendlujúci predseda.

Čo mi to len, do čerta, pripomína, dumal potom ešte dlho ten kverulantský novinár.